Asociatii sportive fără personalitate juridică

Asociatiile Sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica, se pot constitui ca societati civile particulare in conditiile Codului civil. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate…

Asociaţii judeţene pe ramură de sport

Asociatiile judetene pe ramura de sport sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva; Asociatiile judetene “Sportul…