Rezultat selecție dosare

 Rezultatul selecţiei  dosarelor de înscriere

la concursul pentru ocuparea celor 2 funcţii contractuale vacante

din data de 8 iunie 2017

In data de 29.05.2017, comisia de concurs numită prin decizia D.J.S.T. nr. 53 / 08.05.2017 a procedat la selecţia dosarelorde înscriere la concursul pentru ocuparea celor 2 funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Administrator I – 1 post – U.A.B.S.

2. Muncitor calificat I (bucătar) – 1 post – U.A.B.S

Pentru fiecare dintre acestea au fost depuse dosare de înscriere astfel: 

Administrator I : 2 (două) dosare :

  1. GOGIU SIMONA IONELA – prin cererea nr.1534 / 17.05.2017
  2. MIRCIA CARMEN – prin cererea nr.1542 / 17.05.2017

Pentru muncitor calificat I (bucătar): 1 (un) dosar:

  1.  CARP MIHAELA – prin cererea nr. 1589/ 24.05.2017

         Copiile după actele solicitate au fost certificate pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, după confruntarea cu actele originale.

         Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Post vacant

Admis/Respins

1

GOGIU SIMONA IONELA

Administrator I

ADMIS

2

MIRCIA CARMEN

Administrator I

ADMIS

3

CARP MIHAELA

Muncitor calificat I (bucătar)

ADMIS

Termen de depunere a contestaţiilor la rezultatul selecţiei dosarelor:  până la 30.05.2017 ora 15,00.

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise şi practice în data de 08.06.2017, la ora 10,00 la Complexul de Alimentaţie şi Cazare Sportivi din Str. Al.I.Cuza nr.76 -78, Galaţi, având actul de identitate  asupra lor şi echipament corespunzător pentru susţinerea probei practice.