Anunț

Având în vedere:

-       Situația creată de pandemia SARS CoV 2, la nivel internațional și național și pentru prevenirea răspândirii virusului în rândul copiilor și tinerilor:

-       adresa Institutului Național de Sănătate Publică 9594/26.06.2020, înregistrată la Ministerul Tineretului si Sportului(Direcția Activități pentru Studenți) cu nr.466/30.06.2020 prin care ni se comunică faptul că, autoritățile sanitare nu sunt de acord cu organizarea de tabere;

prin prezenta  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați comunică faptul că în anul 2020,până la emiterea de noi dispoziții legale, Ministerul Tineretului si Sportului nu va organiza/finanța tabere.