Anunț

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU TINERET (CNPT) reprezintă un mecanism de consultare pe care MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI îl utilizează în elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice de tineret la nivel național, care are la bază principiul dialogului structurat. Acesta îsi desfașoară activitatea în baza Ordinului de Ministru nr.971 din 20.08.2020 cu anexele sale și în conformitate  cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare .

Principala competență  a CNPT este dezvoltarea de planuri și redactarea de documente suport pentru elaborarea de politici publice si rezoluții privind aspecte care țin de domeniul tineretului.

Considerăm faptul ca selecția organizațiilor membre  ale CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU TINERET (CNPT) trebuie să fie un proces transparent și democratic.

Detalii despre selecție se pot obține accesând link-ul http://mts.ro/noutati/27167