GHID PENTRU PĂRINȚI: Vreau să obțin voucherul! Care sunt pașii de urmat?

– Primul pas este legitimarea copilului (în perioada 8 septembrie – 30 noiembrie) la un club sportiv deținător al Certificatului de Identitate Sportivă, emis de Ministerul Tineretului și Sportului. Copiii care pot beneficia de acest voucher sunt cei născuți între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2014.

– După ce se încheie procesul de legitimare, părintele sau reprezentantul legal al minorului va depune la club dosarul conținând următoarele documente:

  • certificatul de naștere al copilului (original și copie)
  • actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal care depune cererea (original și copie)
  • legitimația sportivă (original și copie)
  • declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal
  • cererea tip pentru acordarea voucherului și declarația pe propria răspundere

– Mai departe, clubul va depune la Direcția Județeană de Sport și Tineret de care aparține tabelul centralizator (Anexa 2), completat conform cererilor, atât în format letric, cât și electronic (format Excel)

– După verificarea documentelor, voucherele vor fi tipărite și transmise către cluburi prin Direcțiile Județene de Sport și Tineret. Apoi, cluburile le vor oferi beneficiarilor.

– Odată ce ați intrat în posesia voucherului, el poate fi valorificat în magazinele de echipament sportiv partenere ale emitentului (Atenție! Voucherul este valabil 6 luni de la tipărirea acestuia)