Prelungire termen înscriere Comitet Național Coordonare OGP

Termenul de înscriere pentru reprezentanții societății civile în procedura de selecție pentru Comitetul Național de Coordonare OGP a fost prelungit până la data de 16 aprilie 2021. Noul calendar este:

Termen Activitate
17.03.2021 publicarea anunțului de selecție
17.03.2021 – 16.04.2021 transmiterea dosarelor de candidatură
19.04.2021 publicarea listei candidaților înscriși
19.04.2021 – 23.04.2021 evaluarea dosarelor de candidatură
28.04.2021 publicarea listei candidaților selectați

Reprezentanții societății civile sunt invitați să se înscrie în procedura de selecție pentru calitatea de membru în Comitetul Național de Coordonare a implementării Planului Național de Acțiune al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România 2020-2022.

Candidații eligibili sunt membri activi ai societății civile, fie reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, fie persoane fizice care activează în calitatea lor individuală,  care trebuie să îndeplinească următoarele aptitudini și criterii minimale:

 1. Aptitudini
 • Advocacy: o evidență clară și articulată a problemelor fundamentale ale guvernării deschise, inclusiv la forurile politice globale și regionale;
 • Reprezentare: abilitate dovedită de a susține și de a reprezenta interesele societății civile în raport cu administrația publică sau în raport cu forurile multipartite;
 • Experiență demonstrabilă în relaționarea strategică cu membrii administrației publice și cu societatea civilă;
 • Conducere: experiență de lider demn de remarcat în societatea civilă și recunoaștere ca actor respectat și legitim în rețelele naționale, regionale și / sau mondiale ale societății civile.

 

 1. Criterii
 1. să demonstreze experiență semnificativă în implementarea de acțiuni în domeniul guvernării deschise și în promovarea domeniului;
 2. să demonstreze abilitatea de a colecta și de a reprezenta interesele comunității societății civile în contextul colaborării cu autoritățile administrației publice sau în alte forumuri multipartite;
 3. să demonstreze experiență în colaborarea cu autoritățile administrației publice; experiența în domeniile reprezentate de angajamentele PNA 2020-2022 constituie un avantaj;
 4. să demonstreze recunoaștere ca actor relevant în cadrul societății civile la nivel național sau local;
 5. să nu practice și să nu promoveze un discurs instigator la ură.

În procedura de selecție a candidaților se va avea în vedere asigurarea egalității de șanse. Astfel, se va avea în vedere să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul economic, social și cultural sau în orice alte domenii.

Pentru înscriere în vederea participării la procedura de selecție, aplicanții trebuie să transmită Secretariatului General al Guvernului în format electronic la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:

 • scrisoare de intenție;
 • CV-ul candidatului persoană fizică sau, după caz, raportul de activitate al organizației însoțit de CV-ul reprezentantului propus, din care să rezulte respectarea criteriilor menționate.

Scrisoarea poate fi trimisă în perioada 17 martie – 16 aprilie 2021, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în atenția Secretariatului Tehnic al OGP.

Procesul de selecție va fi coordonat de Secretariatul tehnic al OGP, pe baza criteriilor de eligibilitate menționate. 

Aspectele privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului se pot consulta în pagina dedicată sau Anexă (PDF)

Membrii Comitetului Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România nu sunt remunerați pentru activitatea depusă în cadrul comitetului.

Informații suplimentare: 

Secretariatul General al Guvernului, Piața Victoriei, nr. 1, București, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..